Vacatures

Bekijk onze openstaande vacatures

VACATURE STAGIAIR ONDERZOEK GEMEENTELIJKE BUITENGEBIEDEN

RED Concepts (RED) ontwikkelt en realiseert vernieuwende vastgoedconcepten. Door jarenlange en brede ervaring richt RED zich op een breed scala aan disciplines in het vastgoed. Mede door het uitgebreide netwerk en expertise slaagt RED erin om interessante partijen bij elkaar te brengen, weet ze creatieve en pakkende concepten te creëren en is zij goed gepositioneerd voor complexe opgaven.

WeBuildHomes (WBH) is een woningconcept van RED Concepts. WeBuildHomes heeft een woningcollectie gevuld met designwoningen ontworpen door Nederlandse architecten. Bij een nieuwbouwproject worden in overleg met de gemeente of corporatie een selectie van woningen gemaakt die aansluit bij de stedenbouwkundige situatie. Vervolgens kiezen kopers hun eigen woning uit de collectie. Door het toepassen van dit concept ontstaan er straten met een diversiteit aan huizen en gevels die samen een opvallend straatbeeld vormen.

RED en WBH onderscheiden zich onder andere door de wijze waarop het ontwikkelingsproces is georganiseerd. Daarnaast onderscheiden zij zich door juist de projecten op te pakken waar andere projectontwikkelaars zich niet aan wagen. Dat RED graag de ongebruikelijke paden bewandelt, blijkt uit deze openstaande vacature.

WeBuildHomes zoekt een stagiair die onderzoek doet naar de mogelijkheden die de KGO regeling biedt om nieuwe woningbouwprojecten te ontwikkelen in de buitengebieden van gemeenten. De uitkomst van dit onderzoek brengt de kansen voor mogelijke woningbouwprojecten in kaart, deze projecten leveren tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de vermindering van het woningtekort in Nederland.

Wat houdt het onderzoek in?
Het landelijk gebied verandert, het aantal agrarische bedrijven zullen in de toekomst afnemen waardoor de kwaliteit van de buitengebieden zal veranderen.
De KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) is een regeling die door de overheid in het leven is geroepen om leegstand en verpaupering van de buitengebieden tegen te gaan. De regeling zorgt er ook voor dat de kwaliteit van het landelijk gebied behouden blijft.

De werkzaamheden:

 • Per doelgebied agrarische bedrijven in kaart brengen (KvK); leegstaand en bedrijven die op korte termijn niet meer zullen bestaan.
 • Vervolgens met behulp van geografische kaarten inzichtelijk maken welke van die gebieden/bedrijven zich dichtbij bebouwing bevinden.
 • Natura 2000 en Nationaal Natuurnetwerk in kaart brengen.
 • Bestemmingsplannen en (afwijkende) vergunningen van deze gebieden achterhalen.
 • Te bewandelen juridisch traject in kaart brengen.
 • Potentieel leggen van initiële contacten met stakeholders t.a.v. toets bereidwilligheid.
 • Het onderzoek leidt tot
  * advies/aanbeveling kansrijke gebieden en mogelijkheden
  * aanbevelingen inzet KGO regeling in relatie tot woningtekort
  * advies algoritme om analyse te maken