WeBuildhomes weer benoemd als koploper in nieuw boek: We, Myself & A.I.

Het samenspel van het intermenselijke (WE), het innermenselijke (MYSELF) en het uitermenselijke (ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE), in close harmony, brengt de meest verleidelijke toekomstmuziek voort. ”Webuildhomes laat zien hoe het gangbare proces van een traditionele branche helemaal rond de realiteit van de klant kan worden geplooid.”Volgens The Dutch Green Building Council, een alliantie van 400 bouwgerelateerde organisaties in Nederland, is de bebouwde omgeving verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2-uitstoot. Nederland zou dan ook à rato van 15.000 renovaties per jaar haar woningbestand energiezuiniger moeten maken om met met de neus in de lucht de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Tegen 2040 moeten bovendien naar schatting 1 miljoen woningen worden bijgebouwd om het toenemende aantal Nederlanders te kunnen huisvesten. Bij voorkeur zijn die huizen ook duurzaam, energiezuinig en betaalbaar. Webuildhomes wil deze uitdaging mee aangaan en daarenboven Nederland ook veel mooier maken met een speelser en diverser straatbeeld. Tjeerd Haccou en Marthijn Pool zijn twee jonge architecten die in 2012 Webuildhomes hebben opgericht vanuit de sombere vaststelling dat op bouwbeurzen vooral de stands met sleutel-op-de-deur-bedrijven op heel wat belangstelling van kandidaat-bouwers konden rekenen, en daarmee een schril contrast vormde met de veelal lege stands van architectenbureaus. Vanuit het perspectief van de klant was dat echter niet verwonderlijk; klanten beleven architectenbureaus doorgaans als een wazige bubbel van metrische denkbeelden en technisch jargon. Je hebt geen idee van het bouwproces, het prijskaartje, laat staan het eindbeeld van je woning. Er wordt wel gevraagd wat je wil, maar als onervaren, jonge huizendromer heb je daar doorgaans geen (voor de architect) bevredigend antwoord op.

Aangewakkerd door een gebrek aan opdrachten, besloten de jonge starters de competitie aan te gaan met systeembouwers en hun kant-en-klare boerderettes. Ze lieten zich inspireren door de logica, het gedrag en de eerder krappe geldbeurs van de Facebookgeneratie. Het stroeve bouwproces, dat al behoorlijk wat huwelijken zwaar op de proef heeft gesteld, moest vlotter, intuïtiever en vooral transparanter gemaakt worden.

In een traditionele bouwprocedure wordt een project van de ene aannemer op de andere overgedragen. Dat verhoogt de kans op misvattingen, fouten en aanzienlijke vertragingen. Bij Webuildhomes wordt ingezet op eenvoud. Alle drempels en mogelijke kopzorgen bij de klant moeten gereduceerd worden. De planning is transparant. De bouwtijd is veel korter omdat ieder huis als een soort Meccano in elkaar wordt gezet, en de kostprijs is laag vanwege het schaalvoordeel. Dankzij het hoge energielabel van de huizen genieten bouwers bovendien van een lagere hypotheekrente bij een aantal financiële instellingen.

Webuildhomes laat zien hoe het gangbare proces van een traditionele branche helemaal rond de realiteit van de klant kan worden geplooid. De klant staat niet op wacht aan het einde van de waardeketen, maar staat centraal op een digitaal podium en laat zich bedienen met de vinger op de all-in-one knop.